Formularz zgłoszeniowy 2024

XI Międzynarodowa Akademia Wiolonczelowa

5 - 13 lipca 2024, Nysa

DANE OSOBOWE

Odpowiedź na to pytanie jest wymagana

Odpowiedź na to pytanie jest wymagana

Odpowiedź na to pytanie jest wymagana

Odpowiedź na to pytanie jest wymagana


Odpowiedź na to pytanie jest wymagana

ADRES

Odpowiedź na to pytanie jest wymagana

Odpowiedź na to pytanie jest wymagana

Odpowiedź na to pytanie jest wymagana

Odpowiedź na to pytanie jest wymagana

Odpowiedź na to pytanie jest wymagana

KONTAKT

Wpisz numer telefonu wg przykładu +48123456789

Wprowadź prawidłowy adres e-mail

EDUKACJA

Odpowiedź na to pytanie jest wymagana

Odpowiedź na to pytanie jest wymagana

Wpisz liczbę

Odpowiedź na to pytanie jest wymagana

UCZESTNICTWO

Please specify your position in the company

UCZESTNICTWO CZYNNE

Link powinien się zaczynać od http:// lub od https://

Nagranie video powinno zostać wykonane w możliwie jak najlepszej jakości (kamerą, smartfonem lub aparatem) i prezentować wykonanie przez uczestnika dowolnego programu: solo lub z fortepianem (etiuda, wybrana część suity J.S. Bacha, wybrana część sonaty, koncertu, miniatura etc.) o czasie trwania od 5 do 10 minut.

Możesz skorzystać z darmowej opcji zamieszczenia swojego nagrania na YouTube. Poniżej wskazówka jak to zrobić.
https://support.google.com/youtube/answer/57407?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Odpowiedź na to pytanie jest wymagana

Wykładowcy

W ramach MAW są zagwarantowane 2 lekcje z jednym z członków PCQ i 2 lekcje z jednym z zaproszonych profesorów. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w klasach prosimy o dokonanie wyboru pedagoga zgodnie z założonymi priorytetami.

Wykładowcy gościnni

Odpowiedź na to pytanie jest wymagana

Odpowiedź na to pytanie jest wymagana

Polish Cello Quartet

Odpowiedź na to pytanie jest wymagana

Odpowiedź na to pytanie jest wymagana

INFORMACJA DODATKOWE

Odpowiedź na to pytanie jest wymagana

Odpowiedź na to pytanie jest wymagana

Odpowiedź na to pytanie jest wymagana

Odpowiedź na to pytanie jest wymagana

Odpowiedź na to pytanie jest wymagana

Odpowiedź na to pytanie jest wymagana

Regulamin

Treść regulaminu do pobrania w pliku .pdf znajduje się tutaj: http://akademiawiolonczelowa.pl/download/maw-2024_regulamin.pdf

Odpowiedź na to pytanie jest wymagana

Dotyczy niepełnoletnich

Warunkiem zgłoszenia do udziału w kursie jest przesłanie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w MAW oraz ich akceptacji Regulaminu XI MAW w terminie nieprzekraczającym daty zamknięcia zgłoszeń na adres: info@akademiawiolonczelowa.pl

Więcej informacji

Zuzanna Makles (Koordynator)
tel.+48 600 364 929
e-mail: info@akademiawiolonczelowa.pl

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w MAW jest wniesienie bezzwrotnej opłaty rejestracyjnej w wysokości 150 zł. W przypadku osób, które zostaną zakwalifikowane i potwierdzą udział w formie pełnej/niepełnej, powyższa kwota będzie uznana na poczet opłaty za kurs.

0,00 PLN Invalid Input